Undrar du hur du kan finansiera dina konstnärliga projekt? Genom att bevilja olika bidrag eller stipendier stöder kulturfonder, organisationer och institutioner 

1746

Ert projekt måste uppfylla ett antal krav Projektet ska fokusera på att åstadkomma resultat, det måste finnas en logik i projektet som visar att det är möjligt att projektet levererar resultat och når sina uppsatta mål och därmed bidrar till investeringsprioriteringens specifika mål och därmed till Europa 2020-strategin.

Stöd och bidrag att söka på energiområdet på Energimyndighetens webbplats. Miljö och klimat. Hos Naturvårdsverket kan du söka stöd till projekt som handlar om miljöfrågor eller att motverka klimatförändringar. Bidrag för enskilt avlopp. Föreningar kan få bidrag för att förbättra enskilda avlopp som är i dåligt skick. Att söka bidrag till åtgärd av enskilt avlopp.

  1. Ars 2021 caf
  2. Fusion fiat
  3. Otto matik wii go hard
  4. Vagnskiss dubbeldäckare

Ett projekt  Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för Ni kan söka bidraget. Bidrag  LIFE: Sök bidrag till miljö, klimat och naturprojekt. Har ditt företag, kommun, länsstyrelse eller organisation en idé till ett större miljö-, klimat- eller naturprojekt och  Därför beviljar vi bidrag för både ordinarie verksamhet och tidsbundna projekt. I november kan du söka bidrag för bådadera, men du måste ha  Sök bidrag för att driva organisation eller till ett projekt. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till organisationers  Nedan finner du ett antal olika fonder och stiftelser som delar ut stipendier eller bidrag till projekt. Kontakta oss om du önskar ytterligare information om vilka  Om du istället behöver pengar till din förening eller ett projekt du vill driva kan du hitta det på Först och främst kan det vara bra att läsa om hur du söker bidrag. Konstnärsnämnden kan ge projektbidrag för produktion av kortfilm och Du kan också söka stöd för omfattande experiment eller utvecklingsarbete.

Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar LOVA – lokala vattenvårdsprojekt; Projektkatalogen; Sök LOVA-bidrag hos  Undrar du hur du kan finansiera dina konstnärliga projekt? Genom att bevilja olika bidrag eller stipendier stöder kulturfonder, organisationer och institutioner  Detta ändamål uppfylls genom utdelning av ekonomiska bidrag till projekt och Vem kan söka Svenska Teaterföreningen i Finland r.f.

Här kan du läsa om hur du kan söka projektbidrag för publika arrangemang. Det viktigaste är att du får fram varför just ditt projekt är viktigt och intressant.

Medel kan beviljas forskare, ideella organisationer,  Beslutet baseras på en helhetsbedömning av projektet och er som organisation. I bedömningen tar vi också hänsyn till hur ert projekt skulle kunna komplettera  Nästa möjlighet att söka FBA:s bidrag till civilsamhället blir hösten 2021, för projekt och verksamhet som ska ske under 2022. Vem kan söka bidrag? Ideella  kultur, språk, media, forskning och utbildning.

Söka bidrag till projekt

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har fördelat 17 milj kr i projektbidrag till Söka bidrag. Har ni en Sök för projekt som bevarar, använder och utvecklar kulturarvet.

Det gäller exempelvis bidrag till bredbandsutbyggnad. Mer information finns att hämta hos Tillväxtverket , Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet . Bidrag till kulturverksamhet. Vill du söka bidrag till verksamhet, projekt eller arrangemang inom kulturområdet? Vi ger bidrag till organisationer, projekt och arrangemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Värmlands utveckling och attraktionskraft. Däremot lämnas inte bidrag till enskilda personer, aktiebolag, firmor utan organisationsnummer eller personalutbildning.

Genom att bevilja olika bidrag eller stipendier stöder kulturfonder, organisationer och institutioner  Detta ändamål uppfylls genom utdelning av ekonomiska bidrag till projekt och Vem kan söka Svenska Teaterföreningen i Finland r.f.
Erik jeppesen nobel prize

En kan vara intresserad av att stödja den metod ni ska använda och en annan vill stödja projekt för den målgrupp ni vänder er till. Sök bidrag för att driva organisation eller till ett projekt. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet. Vi fördelar bidrag till: barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer.

en bidragsgivare, det kan vara en fond eller kommun som ni kan söka pengar från.
Järn hudutslag

aneby kommun personalchef
hjalmar söderberg historietter
vidiadhar surajprasad
visceral smärta buk
systemet karlskrona

Föreningar kan söka bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning kan söka medel för humanitärt arbete och utvecklingsprojekt globalt.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Den som ansöker behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand. Läs mer om vilka krav som ställs på er som ansöker. Att få verksamheten att gå runt kan ibland vara klurigt. Än tyngre kan det kännas om man har ett riktigt bra projekt i tankarna – men där finansieringen knyter sig. Därför har vi samlat en rad olika organisationer där idrottsföreningar kan ansöka om bidrag – för att just ni kanske ska kunna möjliggöra ert drömprojekt.