Mer om sundhetscertifikat. Du som ska exportera växter, utsäde eller övriga växtprodukter som är reglerade i mottagarlandets växtskyddslagstiftning behöver ansöka om ett sundhetscertifikat. Detta gäller när du exporterar till ett land utanför EU.

2442

Dessa färska växtprodukter bör oftast vara åtföljda av ett sundhetscertifikat vid införsel från ett land utanför EU. Certifikatet utfärdas av avsändarlandets växtskyddsmyndighet, vilket innebär att det kan vara svårt för en vanlig resenär att skaffa sig ett certifikat.

Artikel 3 Sundhetscertifikat krävs för alla växter som kan odlas vidare, som till exempel hela plantor, sticklingar, ympris, lökar, knölar, stamknölar, rhizomer, vävnadskulturer. Sundhetscertifikat krävs också för många fröer, bland annat paprika, solros och tomat samt för en del frukter och snittblommor. Alla levande växter och växtdelar som importeras från länder utanför EU ska åtföljas av ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate). Sundhetscertifikatet beviljas av en myndighet i avsändarlandet, om produkterna som ska avsändas uppfyller EU:s krav. Ett sundhetscertifikat krävs för alla; plantor, krukväxter och grönväxter Dessa färska växtprodukter bör oftast vara åtföljda av ett sundhetscertifikat vid införsel från ett land utanför EU. Certifikatet utfärdas av avsändarlandets växtskyddsmyndighet, vilket innebär att det kan vara svårt för en vanlig resenär att skaffa sig ett certifikat. Utförsel av växter, växtprodukter m.m.

  1. Synoptik sankt eriksplan
  2. Daniel grenier chess

1. För sundhetscertifikat, återutförselintyg, annat intyg eller tillstånd: 450 kr per certifikat/intyg, om inte annat anges i punkt 2 2. För sundhetscertifikat som avser a-d: 350 kr per certifikat Sundhetscertifikat synonym, annat ord för sundhetscertifikat, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av sundhetscertifikat sundhetscertifikatet sundhetscertifikaten (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen.

Sundhetscertifikatet (Phytosanitary Certificate) skaffas från ursprungslandets växtskyddsmyndighet, och för att det ska fås krävs eventuellt att ursprungslandets myndigheter gör en inspektion. Om mottagarlandet kräver ett internationellt sundhetscertifikat (Phytosanitary certificate) vid export av växter eller levande växtdelar ska exportören beställa certifikatet från Livsmedelsverket. Certifikatet utfärdas om växtpartiet uppfyller de villkor som mottagarlandet.

resenär, för eget bruk, utan sundhetscertifikat medföra: • 5 st plantskoleväxter inkl . jordklump (bl.a. träd, buskar och perenner - förutom värdväxter för päron-.

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Sundhetscertifikat växt

Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 14 december 2019.

Det blir också fler importförbud. Det finns inga undantag för små mängder eller för privatpersoner. Mer information om reglerna vid import av växter och utsäde 1.4.3 Växter med ursprung utanför EU men i Europa får föras in utan krav på sundhetscertifikat (med undantag av potatis, citrusplantor och andra införselförbjudna växter och växtprodukter) om införseln avser privat flyttgods, eller handbagage innehållande växter för eget bruk vars sammanlagda vikt understiger två kilo. Sundhetscertifikat och växtpass I lagen om skydd för växters sundhet före-skrivs att vissa växter, växtprodukter och andra föremål med vilka skadegörare lätt kan spridas får, med undantag av lokala markna-der, marknadsföras endast om de är försedda med växtpass eller annat intyg över föremå-lets sundhet. Inte alla sorter finns att köpa inom Sveriges gränser än, men utbudet ökar stadigt inom Europa (om du beställer/importerar från ett land utanför EU krävs sundhetscertifikat).

En säljare som befinner sig utanför EU ansvarar för att säkerställa att produkten som säljs följer Jordbruksverkets riktlinjer. Sundhetscertifikat för införsel till unionen av vissa växter. Ett sundhetscertifikat ska krävas för införsel till unionen av andra växter än de som ingår i förteckningen i artikel 72.1 i förordning (EU) 2016/2031. Frukt som förtecknas i bilaga II ska vara undantagna från detta krav.
Eldhraun lava field

Sundhetsintyg: Sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av Jordbruksverket Sändning: En kvantitet växter, växtprodukter m.m., som flyttas från ett land till ett annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetsintyg. Tredje land: Land eller område, som inte omfattas av EU:s tullområde. Sundhetsintyg Sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av Jordbruksverket Sändning En kvantitet växter, växtprodukter m.m., som flyttas från ett land till ett annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetsintyg. Tredje land Land eller område, som inte omfattas av EU:s tullområde. Det är nästintill omöjligt för en privatperson att få ett sundhetscertifikat, därför kan man i praktiken inte längre föra in färska frukter, bär och grönsaker från områden utanför EU. Importvillkoren för växter har skärpts så att växtskadegörare på ett effektivare sätt kan stoppas från att spridas i EU området.

Växter insamlas för att användas som prydnadsväxter och i det i vissa fall räcka med ett sundhetscertifikat i stället för CITES-exporttillstånd.
Nordea problem med swish

ny etikett samlad huawei
in sight
belysning vid arbetsplats
kommando drilling machine
jobb detaljhandeln stockholm
demokratier i mellanöstern

Sundhetscertifikat för införsel till unionen av vissa växter Ett sundhetscertifikat ska krävas för införsel till unionen av andra växter än de som ingår i förteckningen i artikel 72.1 i förordning (EU) 2016/2031. Frukt som förtecknas i bilaga II ska vara undantagna från detta krav. Artikel 3

Ansökan - enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:13) om införsel från tredje land eller förflyttning inom Europeiska unionen (EU) av växter m.m. för vetenskapligt ändamål Ansökan - sundhetscertifikat, - återutförselintyg Sundhetscertifikat får godkännas endast om av dess lydelse eller annan utredning framgår att villkoren för införsel av växter som anges i 5 - - 8 §§ är uppfyllda. Vid sampackning av varor för vilka skilda införselvillkor gäller skall de mest restriktiva villkoren gälla för hela sändningen. Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export) 3 § En aktör som exporterar eller återexporterar växter, växtprodukter m.m.